* *

با حکم آيت الله رئيسي؛ ميثم لطيفي به سمت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور منصوب شد.
آيت الله دکتر سيد ابراهيم رئيسي رئيس جمهور با صدور حکمي دکتر "ميثم لطيفي" را به سمت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور منصوب کرد.
دكتر لطيفي متولد سال ۱۳۵۷در همدان و دانش آموخته دكتراي تخصصي مديريت منابع انساني است كه عضويت هيات علمي دانشگاه، رياست دانشكده مديريت دانشگاه امام صادق (ع) و عضويت در شوراي نخبگان بنياد ملي نخبگان را در كارنامه علمي و مديريتي خود دارد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار