* *

برگزاري دوره آموزشي کيفيت زندگي کاري
دوره آموزشي کيفيت زندگي کاري ويژه مديران حرفه‌اي سطح پايه روزهاي يکشنبه 31 مرداد و سه‌ شنبه 2 شهريور ماه از ساعت 9 الي 12 با حضور 200 فراگير در سامانه آموزش‌هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد. در اين دوره، مديران پايه شرکت ارتباطات زير ساخت، شرکت توانير و مديراني از ديگر سازمان‌ها حضور داشتند. مدرس اين دوره آقاي دکتر اکبر استرکي، داراي دکتري تخصصي علوم ارتباطات اجتماعي از دانشگاه علامه طباطبائي تهران، به ارائه مباحث خود در زمينه‌ اهميت کيفيت زندگي کاري و بهبود آن در عصر حاضر، اهداف برنامه‌هاي کيفيت زندگي کاري، ديدگاه‌هاي مديريتي، مؤلفه‌ها يا شاخص‌ها و همچنين رويکردهاي بهبود کيفيت زندگي کاري، و موانع و مشکلات پياده‌سازي برنامه‌هاي کيفيت زندگي کاري پرداختند.
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار