* *

برگزاري دوره آموزشي مديريت ساختارهاي سازماني

دوره آموزشي مديريت ساختارهاي سازماني ويژه مديران حرفه‌اي سطح ارشد روز دوشنبه 18 مرداد ماه از ساعت 14 الي 19 با حضور 10 فراگير در سامانه آموزش‌هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد. در اين دوره، مديران ارشد شرکت توزيع برق مازندران حضور داشتند. مدرس اين دوره آقاي دکتر حسن وليان دکتراي مديريت دولتي – مديريت منابع انساني، در بخش اول به شناخت ابعاد ساختاري و محتوايي طراحي سازمان پرداختند. در ادامه، شناخت سيستم هاي باز، شناخت قلمرو محيطي و عوامل نوآوري و تغيير در طراحي سازمان توسط مدرس تشريح شد. تئوري هاي نوين در عرصه طراحي سازمان از ديگر مباحثي بود که آقاي دکتر وليان در اين دوره به تفصيل به آن پرداختند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار