* *

حمايت از از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و رساله هاي دکتري
انشجويان مي‌توانند با توجه به موضوع پايان نامه، کاربرگ شماره 1 يا 2 را تکميل و به همراه پروپوزال، به آدرس ايميل smtc.research@gmail.cim ارسال نمايند. لطفا براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 42501416 و 42501552 تماس حاصل نمايند.
معاونت پژوهشي مرکز آموزش مديريت دولتي در راستاي تحقيق و مطالعه براي طراحي و اصلاح نظام اداري مطلوب با توجه به اسناد بالا دستي به ويژه سياست هاي کلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري با همکاري مراکز آموزشي، پژوهشي و همچنين استفاده از قابليت هاي علمي و  فني دانشگاه هاي کشور، تشويق دانشجويان به انجام تحقيقات در موضوعات مرتبط با سياست هاي کلان نظام اداري و فراهم نمودن امکان نوآوري و خلاقيت در اين حوزه، در نظر دارد تعداد  محدودي از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و رساله هاي دکتري که موضوع آن‌ها در فهرست اولويت‌هاي پژوهشي مورد تائيد معاونت پژوهشي مرکز قرارگرفته و يا به پيشنهاد دانشجو در اين معاونت مورد تائيد قرار گيرد، حمايت کند. دانشجويان مي‌توانند براي اطلاع از فرايند ارسال پيشنهادات و بررسي آن، با شماره تلفن هاي 42501416 و 42501552 تماس حاصل نمايند.
فهرست اولويت‌هاي پژوهشي مورد حمايت مرکز، درسال 1400 به شرح زير اعلام مي شود:
 
اولويت پژوهشي پايان نامه ارشد
چالش هاي کاربست يادگيري الکترونيکي در محيط کار
بررسي مقايسه اي اثربخشي آموزش هاي الکترونيکي و حضوري
عوامل مؤثر بر بهبود کيفيت آموزش هاي الکترونيکي
بررسي راهکارهاي ارتقاي يادگيري مشارکتي در يادگيري الکترونيکي
شناسايي نيازهاي آموزشي کارکنان و مديران دولتي با رويکرد تجزيه و تحليل شغل (دانش، مهارت و نگرش)
طراحي بانک اطلاعات پژوهشي دستگاه هاي دولتي
اولويت پژوهشي رساله دکتري
طراحي و اعتبارسنجي مدل ارزيابي کيفيت يادگيري الکترونيکي
طراحي و اعتبارسنجي مدل شايستگي مديران دولتي
ارائه الگويي براي مستندسازي تجارب مديران دستگاه هاي دولتي با رويکرد مديريت دانش
طراحي اهداف و محتواي آموزشي دوره هاي  «فناوري هاي مستندسازي تجارب» براي مديران دستگاه هاي اجرايي
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار