* *

برگزاري دوره آموزشي آينده‌پژوهي
دوره آموزشي آينده‌پژوهي ويژه مديران حرفه‌اي سطح ارشد روز دوشنبه 28 تير ماه از ساعت 14 الي 19 با حضور 13 فراگير در سامانه آموزش‌هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد. در اين دوره، مديران ارشد شرکت توزيع برق مازندران و مديران ارشد سازمان‌هاي ديگر حضور داشتند. مدرس اين دوره آقاي دکتر محمدعلي برزنوني عضو هيأت علمي دانشگاه، ضمن اشاره به اهميت و ضرورت آينده‌پژوهي در عصر دانايي و اطلاعات، عصر حيرت و عصر پيچيدگي، هدف اصلي آينده‌پژوهي را تحليل، طراحي و ساختن آينده بر پايه ارزش‌هاي جامعه دانست. ويژگي‌ها و مفروض‌هاي آينده‌پژوهي، سطوح آينده‌پژوهي، اصول آينده‌پژوهي و کارکردهاي آينده‌پژوهي از ديگر مباحثي بود که توسط مدرس مورد بحث و بررسي قرار گرفت. دکتر برزنوني در ادامه، به تشريح 20 روش ‌و تکنيک‌ مهم آينده‌پژوهي از جمله روش تجزيه‌ و تحليل روند، تکنيک مدل‌سازي (Modelling)، شبيه‌سازي رايانه‌اي (Simulation & Gaming)، پويش محيطي ( Environmental Scanning)، و تجزيه و تحليل پيش ران‌ها (Drivers Analysis) پرداختند.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار