* *

برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت فرهنگ سازماني و مديريت دانش توسط مرکز آموزش و پژوهش استان سمنان

به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان سمنان، دوره هاي آموزشي غير حضوري "مديريت فرهنگ سازماني " ويژه مديران پايه ، مياني و ارشد و " مديريت دانش سازماني "  ويژه کليه شاغلين دستگاه هاي اجرايي آن استان از تاريخ 1400/4/19 لغايت 1400/5/13 در حال برگزاري است.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار