* *

برگزاري دوره آموزشي نقش حجاب در حفظ حريم خانواده توسط مرکز آموزش و پژوهش استان خراسان جنوبي

به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان خراسان جنوبي، در راستاي تفاهمنامه به عمل آمده با سازمان بسيج ادارات و کارمندان استان و به منظور توانمندسازي و  ارتقا ءي سطح دانش، بينش و مهارت کارمندان دولت ، دوره آموزشي" نقش حجاب در حفظ حريم خانواده" (ويژه اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي) به مدت 4 ساعت در روز چهارشنبه مورخ 1400/4/23برگزار گرديد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار