* *

تداوم کلاس هاي توسعه شايستگي مديران در سومين هفته تيرماه 1400

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاسهاي زنده «پاسخگويي: مديريت تکريم ارباب رجوع»،«پاسخگويي: انعطاف پذيري»، «پاسخگويي: بهبود شفافيت فرايندها»، «پاسخگويي: هوش هيجاني» از مجموعه دوره هاي توسعه شايستگي به ترتيب از روز شنبه تا سه شنبه 19 تا 22 تيرماه سال 1400، با حضور 152 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور، از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار گرديد.
 گفتني است که کلاس مجازي «پاسخگويي: هوش هيجاني» از دوره هاي توسعه شايستگي براي 37 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور در روز چهارشنبه 23 تيرماه و کلاس مجازي «پاسخگويي و استانداردهاي آن» از دوره هاي توسعه شايستگي براي 48 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور در روز پنجشنبه 24 تيرماه از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز (lms.smtc.ac.ir) نيز برگزار خواهد شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار