* *

برگزاري دومين نشست تخصصي کرونا در سال 1400

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: دومين نشست تخصصي پيرامون بيماري کرونا در سال 1400 با عنوان «تبيين آثار و ابعاد کرونا ويروس بر سلامت اجتماعي» با سخنراني آقاي دکتر حميدرضا خانکه رئيس دانشگاه علوم توانبخشي در روز چهارشنبه شانزدهم تيرماه از ساعت 10 تا 12 به صورت بر خط (آنلاين) در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار گرديد.
در اين نشست تخصصي دکتر خانکه رئيس دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي ضمن بيان اين مطلب که شيوع ويروس کرونا در جهان به عنوان تهديدي جدي براي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي افراد شناخته شده است و تاثيرات گسترده اي بر زندگي اجتماعي و کيفيت زيستي مردم به جاي گذاشته است، گفت: سلامت اجتماعي جنبه اي از سلامت فرد در کنار سلامت جسمي و رواني مطرح مي باشد و سلامت اجتماعي به مثابه جامعه سالم است، جامعه برخوردار از سلامت اجتماعي، جامعه اي است بهره مند از شرايط مساعد براي سلامت که در آن شاخص هايي مانند: اعتماد اجتماعي، مشارکت اجتماعي، درآمد سرانه، توزيع درآمد، فقر، بيکاري، دسترسي به خدمات سلامت و ساير نشانگرهاي اجتماعي و اقتصادي به خوبي ديده و رصد مي شود.
اين عضو فرهنگستان علوم پزشکي کشور سپس به نقش رصدخانه اجتماعي کوويد 19 اشاره و بيان داشت: نقش اين رصدخانه، تقويت و در دسترس قرار دادن اطلاعات در مورد سلامت اجتماعي مردم در سطح محلي و ملي؛ توسعه همکاري‌هاي بين بخشي جهت کاهش نابرابري‌هاي سلامت و سياست گذاري مبتني بر شواهد است. البته ويژگي اصلي رصدخانه نه تنها ديده باني سلامت است؛ بلکه توليد و انتشار اطلاعات براي منطقه ميزبان خود به منظور اطلاع رساني سياستي است. رصدخانه‌هاي سلامت، با دقت اطلاعات پرکاربرد سلامت را که هدف‌مند انتخاب شده است، در حوزه مهمترين موضوعات فعلي و پيش رو در مورد سلامت جمعيت و عوامل آن براي توليد دانش لازم ترکيب مي‌کنند.
دکتر خانکه در ادامه يکي از ارکان مهم در پيشگيري و کنترل اپيدمي کوويد-19 را انجام گسترده و سريع واکسيناسيون عمومي و ايجاد ايمني جمعي در سطح ملي و بين المللي دانست و گفت: پذيرش و تمايل نسبت به دريافت واکسن، يکي از مهمترين عوامل موفقيت يا شکست يک نظام سلامت در اجراي  برنامه واکسيناسيون است. يافته ها و مطالعات نشان داد، پارادوکسي از احساس نياز به واکسن از يک سو و مقاومت در برابر واکسيناسيون به علت ترس از عوارض احتمالي، عدم اطمينان به ايمني و اثربخشي واکسن در گروه هاي مختلف جمعيتي در ايران وجود دارد. 
در ادامه نشست، موضوع ارتقاي اعتماد و اطمينان به اثر بخشي و ايمني واکسن مطرح و راهکارهايي همچون: فراهم آوردن اطلاعات دقيق و شفاف با هدف اعتمادسازي عمومي براساس شواهد علمي قابل اعتماد؛ وحدت فرماندهي، تصميم گيري روشن و واضح و هماهنگ مسئولين براساس برنامه ملي مديريت بيماري مبتني بر ارزيابي خطر مداوم با مشارکت مردم؛ پيش بيني و تدوين دستورالعمل هاي يکسان و متناسب بر اساس شواهد علمي قابل اعتماد براي مديريت فرايند واکسيناسيون و اطلاع رساني عمومي و تدوين برنامه جامع ارتباطات خطر در سطح محلي و ملي بيان گرديد.
سپس پيشنهادهايي در خصوص تدوين برنامه هاي منسجم با استفاده از تجارب و نظرات اساتيد دانشگاه ها، نخبگان در خصوص پروتکل هاي مخصوص کسبه و بازاريان، بازگشايي مدارس و دانشگاه ها، اثرات پسا کرونا و مواجهه با آن ارايه و بر رعايت هر چه بيشتر فاصله گذاري اجتماعي و توجه به توصيه هاي بهداشتي و نيز حمايت از گروه هاي کم برخوردار و آسيب پذير تاکيد گرديد.
دکتر خانکه نقش و مشارکت مردم و عدم توجه به شايعات بي اساس را بسيار مهم دانست و مردم را بر پيگيري اخبار از رسانه ها و اشخاص معتبر دعوت نمود.
وي در خاتمه برخي از مهمترين وظايف حوزه سلامت از جمله آموزش و شفاف سازي، تبليغات، جلب مشارکت اجتماعي، تدوين، ابلاغ و اجراي برنامه جامع ملي مديريت واکسيناسيون، تلاش براي ايجاد امکان دسترسي همگاني به واکسن و توجه به سلامتي بيماران مبتلا به بيماي هاي زمينه اي را بر شمرد و کرونا را پديده پيچيده و مديريت آن را منوط به همراهي ملي و بين المللي و مشارکت اجتماعي دانست.
گفتني است اين برنامه که از طريق سامانه جامع آموزش کارکنان و مديران کشور ( tclms.smtc.ac.ir ) به صورت زنده و همزمان پخش مي شد، مورد استقبال چشمگير مديران و کارکنان نظام اداري کشور قرار گرفت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار