* *

حضور شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران در دوره هاي تربيت مدرس مرکز
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس مرکز آموزش مديريت دولتي، کلاس مجازي «روشهاي سنجش و ارزشيابي آموزشي» با بيان دکتر اسماعيلي در روزهاي يکشنبه و دوشنبه 23 و 24 خرداد 1400 از ساعت 13 تا 17 و کلاس «تکنولوژي آموزشي» با تدريس دکتر دهقاني روز سه شنبه 25 خرداد ماه براي 43 فراگير از شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)  برگزار گرديد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار