* *

خدمتي ديگر از مرکز آموزش مديريت دولتي
بسته خودآموزي و توسعه فردي تابستانه 1400

مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای اجرای بند 5 بخشنامه شماره 200/1843 مورخ 1390/1/30(نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی (در خصوص تولید محتوای استاندارد دورههای آموزشی و نظر به ضرورت توسعه و کاربست فناوری های نوین در حوزه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و با توجه به شرایط ناشی از کرونا، مجموعه متنوعی از آموزش های همزمان، غیرهمزمان و متن محور) مبتنی بر درسنامه های آموزشی(را تدارک دیده است که کارکنان دستگاه های اجرایی می توانند حسب شرایط، امکانات و نیازهای آموزشی از آنها بهره برداری نماید. در این راستا، بسته خودآموزی و توسعه فردی تابستانه 1400، شامل 6 دوره مدیریتی و شغلی به شرح جدول زیر در سامانه جامع آزمون های غیرحضوری مرکز به نشانی azmoon.smtc.ac.irاز ابتدای تیرماه، فعال و در دسترس خواهد بود.

هزینه دوره(ریال)

ساعت دوره

مخاطبان

عنوان دوره

نوع دوره

175000

8

مدیران میانی

راهبردهاي اموزش و توان افزایی

مدیران

175000

8

مدیران میانی

مدیریت ارتباطات سازمانی

100000

4

مدیران زن و جوان(میانی و ارشد)

اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی

175000

8

مدیران زن و جوان(عملیاتی و پايه)

حل مساله و تصميم گیری

200000

20

کارشناسان آموزش

آموزش الکترونیکی

شغلی

150000

8

کارشناس و کاردان امور اداری؛ کارگزین؛ مدیر امور اداری و مالی

ارزشیابی عملکرد


به منظور تسهیل و تسریع فرآیند آموزش، ثبت نام، پرداخت شهریه، اجرای دوره، صدور گواهینامه و تاییدیه مالی در سامانه مذکور، به صورت الکترونیکی اجرا میشود.

در صورت نیاز به کسب راهنمایی و اطلاعات بیشتر، شماره تلفن های 42501831،42501356،42501843 و 42501842 آماده پاسخگویی می باشد.                                                                                                                                   

                                                                                                        


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار