* *

انعقاد تفاهم نامه همکاري مرکز آموزش مديريت دولتي و سازمان صدا و سيما
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: تفاهم نامه همکاري مرکز آموزش مديريت دولتي و اداره کل آموزش سازمان صدا و سيما با حضور رؤساي هر دو سازمان روز سه شنبه 18 خردادماه 1400 به امضا رسيد.
اين تفاهم نامه به منظور ايجاد و گسترش همفکري و همکاري هاي علمي و آموزشي فيمابين و ارتقاي دانش مهارت و توان افزايي مديران و کارکنان دولتي بين مرکز آموزش مديريت دولتي به نمايندگي دکتر زهرا احمدي پور (رئيس مرکز) و اداره کل آموزش سازمان صدا و سيما به نمايندگي دکتر مهدي حاجي سياري (مديرکل آموزش سازمان) در اهداف مشترک زير صورت پذيرفته است:
- برگزاري دوره هاي آموزشي (حضوري، غيرحضوري، الکترونيکي، تلفن همراه و مجازي)
- محتواي آموزشي و منابع تخصصي آموزشي
- مدرسان دوره هاي تخصصي، تجارب و دانش موجود در حوزه آموزش و بهسازي منابع انساني.
همچنين محورها و زمينه هاي همکاري اين تفاهم نامه عبارت است از:
-  ارائه خدمات و تقويم آموزشي، اطلاعات و نمونه هاي محتواي آموزشي مجازي توليد شده، مشخصات مدرسان مرتبط با برنامه هاي آموزشي مشترک و ظرفيت هاي تخصصي در حوزه آموزش و بهسازي منابع انساني؛
-  آموزش نيروهاي انساني در قالب دوره هاي آموزشي مصوب کوتاه مدت مهارتي و حرفه اي متناسب با استانداردهاي مصوب و قوانين و مقررات تابعه و اعطاي گواهينامه معتبر در پايان دوره هاي آموزشي به فراگيران؛ 
-  تبادل مدرس، محتواي آموزشي و اجراي پروژه ها و برنامه هاي آموزشي مشترک؛ 
-   ارائه سمينارها، دوره هاي تخصصي/ کارگاه هاي آموزشي؛
-     بهره برداري متقابل از ظرفيت و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري، آزمايشگاه ها، کتابخانه ها و امکانات رايانه اي و غيره؛
-     همکاري در زمينه تأليف و ترجمه جزوه ها، متون و کتاب هاي علمي مرتبط با فعاليت هاي آموزشي طرفين؛
-     تبادل اطلاعات آموزشي از طريق وب سايت، شبکه هاي اجتماعي داخلي، کانال هاي داخلي بر بستر تلفن همراه و غيره؛
-    ارائه خدمات آموزشي به طرف مقابل متناسب با ارزش خدمات دريافت شده؛
-     ارائه خدمات آموزشي مورد نياز هر دوره (آموزش، پذيرايي، منابع، لوازم آموزشي و غيره) به فراگيران معرفي شده از سوي طرف مقابل؛
اميد است با انعقاد اين گونه تفاهم نامه ها شاهد افزايش چشمگير و اوج گرفتن فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در حوزه نظام اداري کشور باشيم.
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار