* *

فراخوان دعوت به همکاري براي توليد محتواي الکترونيکي

با شيوع پاندمي کرونا فعاليت‌هاي جاري سازمان‌ها، به‌ويژه نظام‌هاي آموزشي در سطح جهاني با چالش‌هاي جدي مواجه شد و ارائۀ خدمات اين سازمان‌ها در سطوح مختلف با توجه به شرايط حاکم تغيير يافت. يکي از دغدغه هاي مهم اين دوران، تداوم و استمرار فرايند ياددهي و يادگيري است. در اين راستا بسياري از نظام‌هاي آموزشي با بازنگري در شيوه‌هاي مرسوم از جمله ارائۀ خدمات آموزشي و بازتعريف برنامه‌ها، آموزش‌هاي مجازي را در اولويت قرار دادند. مرکز آموزش مديريت دولتي نيز به عنوان متولي اصلي آموزش سازماني در نظام اداري کشور با توسعۀ زيرساخت‌هاي فني و تجهيز امکانات و استوديوي توليد محتواي آموزشي، بستر آموزش‌‌ الکترونيکي را در کنار آموزش‌هاي حضوري فراهم ساخت. 
مرکز آموزش مديريت دولتي به دليل ادامۀ شرايط ناپايدار ناشي از همه‌گيري ويروس کرونا و نيز تجربۀ ارزشمند يک‌ساله خود در ارائه خدمات گسترده آموزشي غيرحضوري همزمان و غيرهمزمان و استقبال چشمگير کارکنان دولت از اين روش، در تلاش است تا دامنۀ فرايند توليد محتوا و ارائۀ خدمات آموزشي نظام آموزش کارکنان دولت را توسعه دهد؛ به همين منظور از تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي که از توانمندي، مهارت و تجربۀ کافي در توليد محتواي الکترونيکي برخوردارند، در اشکال و فرمت‌هاي مختلف از جمله: محتواي بصري (از طريق موشن‌گرافيک، ويدئو، چند رسانه‌اي، انيميشن و غيره) و محتواي صوتي (از طريق پادکست و غيره) براي همکاري دعوت به‌عمل مي‌آورد. کاربرگ همکاري و مشخصات دوره‌هاي آموزشي در سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز به نشاني Lms.smtc.ac.ir در دسترس است.
شايان ذکر است مرکز آموزش مديريت دولتي آمادگي دارد تا خدمات و استوديوي مجهز توليد محتواي خود را در اختيار سازمان ها و مراکز مختلف براي توليدات مشترک قرار دهد که قابليت نشر مشترک نيز خواهد داشت. براي آن گروه از سازندگاني که محتواي آماده و توليد شده خود را براي عرضه و فروش به مرکز ارائه مي‌نمايند، نيز ظرفيت همکاري هاي مشترک ايجاد شده است.

جهت کسب اطلاعات بيشتر، نماينده اين مرکز سرکار خانم ابراهيمي با شماره تلفن 42501872 آماده راهنمايي و پاسخگويي به سواالات احتمالي مي باشند. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار