* *

اولين نشست ارائه يافته هاي علمي و کاربردي در سال 1400 برگزار مي شود
توانمندسازي مديران منابع انساني

مراکز تحقيقاتي، دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهاي مختلف پژوهشي، منابع ارزشمندي از توليد علم و حرکت در مسير بهره وري هستند. اين مراکز با تأکيد بر پژوهش هاي کاربردي، زمينه ساز تحقق چشم اندازهاي روشن آتي در توسعه ملي مي باشند که با توجه به شرايط موجود کشور، سرمايه گذاري و تعميق و تشريک بيشتر مطالعاتي را بيش از گذشته مورد توجه قرار داده است. 
در اين مسير، مرکز آموزش مديريت دولتي با علم به اينکه پژوهش، با تأکيد بر پژوهش هاي کاربردي، يکي از  زيربناهاي اصلي پيشرفت محسوب مي شود، با هدف تشريک يافته هاي علمي، پژوهشي و کاربردي، اولين نشست ارائه يافته هاي علمي و کاربردي در سال 1400 را با موضوع «توانمندسازي مديران منابع انساني» در روز چهارشنبه مورخ 1400/03/19 از ساعت 12-10 به صورت برخط (آنلاين) برگزار مي نمايد.
علاقه‌ مندان می توانند جهت ثبت نام به سامانه آموزش هاي الکترونيکي به نشاني http://tclms.smtc.ac.ir  مراجعه و يا در صورت لزوم با تلفن 42501418 تماس حاصل نمايند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار