* *

مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد:
دورۀ آموزشي «شبکه‌سازي»
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: دورۀ آموزشي «شبکه‌سازي» از مجموعه دوره‌هاي آموزشي توسعۀ شايستگي عمومي مديران ذيل دورۀ «تيم و شبکه‌سازي»، روز يکشنبه دوم خردادماه 1400 با حضور 85 فراگير از مديران سطح پايه و عملياتي نظام اداري کشور، به صورت برخط در سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir) برگزار شد. 
هدف از برگزاري اين دوره آموزشي  چهار ساعته، افزايش توانمندي مديران در ايجاد ارتباط بهينه و سودمند با افراد است. فراگيران در اين دوره با مفهوم و تعاريف شبکه‌سازي در مديريت، مزاياي شبکه‌سازي، اقدامات مؤثر براي شبکه‎‌سازي در مديريت و مراحل شبکه‌سازي مؤثر آشنا شدند

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار