* *

برگزاري دورۀ آموزشي «برنامه‌ريزي و مديريت پروژه»
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: دورۀ آموزشي «برنامه‌ريزي و مديريت پروژه» از مجموعه دوره‌هاي آموزشي توسعۀ شايستگي عمومي مديران، ذيل دورۀ «برنامه‌ريزي و هماهنگي»، روز يکشنبه دوم خردادماه 1400 و با حضور 39 فراگير از مديران سطح پايه نظام اداري کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir) برگزار گرديد .
هدف از برگزاري اين دورۀ آموزشي چهار ساعته، آشنايي با مفاهيم، ابزارها، فرايند برنامه‌ريزي و کنترل پروژه است. فراگيران در اين دوره با مفاهيم اوليۀ پروژه و مديريت آن، تاريخچۀ مديريت پروژه و مزاياي حاصل از پياده‌سازي سيستم مديريت پروژه، ويژگي‌ها و چرخۀ عمر پروژه، محدوديت‌هاي پروژه، فرآيند برنامه‌ريزي و کنترل پروژه و نرم‌افزارهاي کنترل و برنامه‌ريزي پروژه آشنا شدند. همچنين مطالب ارائه شده در قالب مثال‌ها و نمونه‌هاي عيني براي فراگيران  بازنمايي و چگونگي کاربرد آن‌ها تشريح شد. 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار