* *

استقبال از دوره هاي توسعه شايستگي عمومي مديران
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: در هفته نخست خردادماه 1400، به دليل ارائه پيوسته و متنوع 31 عنوان دورۀ آموزشي در مرکز آموزش مديريت دولتي، اين دوره ها به ويژه دورۀ توسعه شايستگي عمومي مديران با استقبال چشمگير فراگيران روبرو شد.
دورۀ آموزشي «برنامه‌ريزي عملياتي» از مجموعه دوره‌هاي آموزشي توسعه شايستگي عمومي مديران، روز شنبه اول خردادماه با حضور 42 فراگير از مديران سطح پايه نظام اداري کشور، در سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir) برگزار گرديد. هدف از برگزاري اين دوره آموزشي چهارساعته، افزايش توانايي مديران در هدف‌گذاري و تنظيم برنامه‌هاي عملياتي است. فراگيران در اين دوره با مباني فکري برنامه ‌ريزي، انواع برنامه ‌ريزي و ارتباط آن‌ها با برنامه ‌ريزي عملياتي، مراحل، ابزارها، تکنيک‌ها و عناصر اصلي  برنامه‌ ريزي عملياتي آشنا شدند.
همچنين دورۀ آموزشي «مهارت‌هاي نفوذ و تأثيرگذاري» از مجموعه دوره‌ هاي آموزشي تعريف شده ذيل شايستگي «تيم و شبکه‌سازي»، روز شنبه اول خردادماه با حضور 85 فراگير از مديران سطح پايه و عملياتي نظام اداري کشور، به صورت برخط در سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد. هدف از برگزاري اين دوره آموزشي چهار ساعته، افزايش توان مديران در ايجاد و گسترش روابط گروهي و مشترک و استفاده از روش‌هاي مناسب و انعطاف‌پذير براي ساختن تيم‌هاي رسمي و غيررسمي است که رسيدن به اهداف تيمي را تسهيل مي‌کنند. فراگيران در اين دوره با عناصر ارتباط مؤثر، آشنايي با سبک‌هاي ارتباطي و روش‌ها و ابزارهاي ترغيب و متقاعدسازي آشنا شدند.
گفتني است در هفته نخست خردادماه جاري، دورۀ آموزشي «برنامه‌ريزي و مديريت پروژه»، دورۀ آموزشي «شبکه‌سازي» و دورۀ آموزشي «هدفگرايي و هدايت عملکرد» ديگر عنوان هاي دوره هاي توسعه شايستگي عمومي مديران است که از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي گردد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار