* *

معاونت پژوهشي مرکز آموزش مديريت دولتي:
فراخوان مقاله با موضوع مستندسازي تجارب (روشها، الگوها وابزارها)

 معاونت پژوهشي مرکز در راستاي مديريت شبکه هاي علمي در جهت توليد و انتقال دانش در حوزه نظام اداري و اداره امور عمومي و با درک اهميت  مديريت دانش و ثبت و حفظ تجارب فردي و سازماني، در نظر دارد، شماره دهم فصلنامه تخصصي «مطالعات و پژوهش هاي اداري» را به موضوع «مستندسازي تجارب (روش ها، الگوها وابزارها)» اختصاص دهد. بنابراين از نويسندگان و مؤلفان گرامي دعوت مي شود مقالات خود را با محوريت مستندسازي تجارب فردي و سازماني، شامل: روش ها، الگوها، ابزارها، معرفي نمونه هاي موفق و ... ، از طريق پست الکترونيک به نشاني (smtc.research@gmail.com) تا تاريخ 1400/05/30 ارسال نمايند.
گفتني است، آرشيو مقالات فصلنامه در پايگاه مجلات تخصصي نور قابل مشاهده است. براي کسب اطلاعات بيشتر و دريافت شيوه نامه نگارش مقاله، با دبيرخانه فصلنامه، به شماره هاي 02142501416 و 02142501552 تماس حاصل فرماييد. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار