* *

انتصاب معاون توسعه مديريت و منابع مرکز آموزش مديريت دولتي
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: دکتر جهانگير شاهيني با امضاي دکتر زهرا احمدي پور به معاونت توسعه مديريت و منابع مرکز آموزش مديريت دولتي منصوب گرديد. در حکم ايشان آمده است: با عنايت به تعهد و تجربيات ارزشمند جناب عالي به موجب اين ابلاغ به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع اين مرکز منصوب مي شويد. اميد است با اتکال به خداوند متعال و با رعايت اصول قانون مداري، اعتدالگرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد موفق و مويد باشيد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار