* *

سيدمحمد ميرمحمدي استاندار پيشين يزد:
انتقاد پذيري سرلوحه کار استانداران

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: دومين نشست برخط ارائه تجارب مديران در سال 1400 با هدف انتقال دانش و تجربه به مديران دستگاه‌هاي اجرايي و با حضور مهندس سيد محمد ميرمحمدي استاندار پيشين يزد، از ساعت 10 تا 12روز شنبه 25 ارديبهشت ماه در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد.
مهندس سيد محمد ميرمحمدي استاندار پيشين يزد، ضمن تبريک عيد سعيد فطر به همراهان اين نشست برخط گفت: «جاي تشکر و سپاس از مرکز آموزش مديريت دولتي هست که در شرايط کرونايي در جهت بهبود روش ها و رشد و تعالي نيروهاي انساني کشور گام برداشته است. اين جلسات و نشست ها که برآمده از تجارب مديران عالي نظام است، مي تواند راهگشاي مديران جوان باشد.»
همچنين ميرمحمدي افزود: «مديران با توجه به نقش ها و وظايف و کارکردهايشان دسته بندي مي شوند؛ اما آنچه در مديريت مهم است، چگونگي پيشرفت و پايداري در سازمان ها است. شايد يکي از مديريت هاي مهم، مديريت پيشران باشد که مي‌توان براي آن مؤلفه‌هاي همچون: دانش، تجربه، اعتماد به نفس و هنر و ... را نام برد. در اين ميانه، شايد يکي از مهمترين مديريت هاي پيشران حضور و پذيرش تصدي استانداري باشد که مي بايد از تمامي ابزارها و امکانات موجود جهت ايجاد وضع مطلوب استاني و پيشرفت و ارتقاي دستگاه‌هاي استاني بهره گرفت.» 
وي ادامه داد: «مديريت در استانداري تابع عواملي است که يکي از آنها شناخت و اشراف بر ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، هنري، ورزشي و ... در استان است. به گونه اي که استاندارد بايد در قبال همه اقشار استان، پاسخگو باشد و با تدبير و اميد بتواند کار را جلو ببرد. اساساً نقش مدير در هر سازماني همچون نقش کارگردان سينما و تلويزيون است و هنر مديريت همان هنر همدلي و همراهي و هم افزايي همگاني در بين کارکنان است. از اين رو، استاندارد مي تواند با هنر مديريتي خويش همه مسئولان و مديران را با تدبير ويژه، همراه و همدل نمايد.»
ميرمحمدي افزود: «جلسه معارفه استاندار بسيار حائز اهميت است؛ زيرا اقشار و نمايندگان مردم مترصد سخنان وي هستند. استاندار در اولين برخورد بايد اِشراف اطلاعاتي خود را از ظرفيت ها، مسائل و چالش هاي استان و حتي انتظارات عمومي استان را کسب کرده باشد. به عبارت ديگر، با ذهنيت سازي مثبت، پاسخگوي انتظارات استاني باشد. به عنوان مثال، در همان جلسه معارفه مي‌تواند با ايجاد ذهنيت مثبت، جامعه فرهنگيان، روحانيان، دانشجويان، ورزشکاران، بازاريان و ديگر اقشار استان را همراه خود سازد.»
استاندار پيشين يزد با اشاره به ظرفيت هاي آن استان گفت: «استان يزد دومين استان معدني و در زمينه کاري و نساجي رتبه اول کشوري است و از لحاظ ظرفيت جغرافيايي در يک چهارراه مواصلاتي در مرکز کشور قرار دارد. از سوي ديگر، يزد بهشت انرژي خورشيدي است. همچنين اين استان به خاطر فرهنگ غني و معماري بي نظير و طبيعت ويژه آن بسيار حائز اهميت است و قابليت سرمايه گذاري را دارد.» 
ميرمحمدي استاندار پيشين يزد ضمن اشاره به فعاليت هاي انجام شده در حوزه گردشگري استان بيان داشت: «براي توسعه صنعت گردشگري استان مي‌بايد سلسله اقداماتي صورت پذيرد: ساماندهي مناطق گردشگري، تسهيل در دسترسي به مناطق گردشگري، ايجاد شرايط مطلوب فرودگاهي و اخذ ويزا، توسعه راهها و وسايل نقليه، ايجاد پارکينگ هاي مناسب و بسترسازي لازم جهت توجه به تنوع علايق گردشگران در ابعاد گوناگون همانند توسعه رستوران ها با غذاهاي اصيل ايراني، سرگرمي هايي مختلف چون کافي نت ها و بازي هاي الکترونيکي و نيز ايجاد دفاتر گردشگري و تشکل هاي گردشگري و بازارچه‌هاي عرصه محصولات بومي مي‌تواند مهمترين اقدامات در حوزه گردشگري باشد.»
مهندس ميرمحمدي تأسيس «خانه گردشگري» را براي انسجام و توسعه چشمگير بوم گردي و تشکل هاي گردشگري دانست و ثبت جهاني يزد را جلب توجه جهانيان به يزد برشمرد و گفت: «يزد تنها بافت خشتي دنيا است که از تيررس گردشگران دنيا دور مانده بود؛ ولي با تلاش و ارتباط و مکاتبه پيوسته با يونسکو توانستيم يزد را ثبت جهاني کنيم.»
استاندار پيشين يزد با اشاره به کمبود منابع آبي يزد گفت: «يکي از مباحث حياتي استان تأمين آب شرب و منابع آبي است. آب شرب از سرچشمه هاي کارون و از طريق انتقال آب از زاينده رود تأمين مي شود. سهم آبي استان 98 ميليون مترمکعب بوده، ولي هيچ گاه بيش از ۷۰ ميليون متر مکعب آن براي استان محقق نشد. در اين دوره براي رهايي از چالش قطع آب شرب با همکاري و توافق وزارت نيرو به حفر 27 حلقه چاه جهت بهره برداري در مواقع اضطراري اقدام شد. در مجموع اقدام شايسته‌اي در زمينه حفظ از حريم منابع آبي در يزد صورت گرفت؛ ايجاد سيستم هاي نوين آبياري، تغيير و جايگزيني آبرساني به فضاي سبز، لايروبي قنات ها به طول ۶۶ کيلومتر، انتقال آب خليج فارس به استان، تصفيه و به کارگيري مجدد پساب شهري از مهمترين اقدامات در حوزه تأمين آب استاني بوده است.»
ميرمحمدي در ادامه سخنانش ضمن اشاره به اينکه ما مديريت منطقه اي نداريم بيان داشت: «ما مديريت منطقه اي يکپارچه نداريم؛ ولي هماهنگي مديريت منطقه اي وجود دارد. ما بيشتر با مديريت استاني روبرو هستيم؛ زيرا فرهنگ سازماني ما، محلي و استاني است و در فضايي محدود حرکت مي کنيم که مي‌توان با ايجاد برنامه و آموزش‌هاي مستمر و کارآمد اين مشکل را برطرف کرد.»
سيد محمد ميرمحمدي در بخش ديگري از سخنانش، جسارت و قاطعيت را از ويژگي‌هاي استاندار موفق دانست و افزود: «هر چقدر انسان به ميز و پست وابسته تر باشد، شجاعت و جسارتش کمتر و هرچقدر اين دلبستگي کمتر باشد، شجاعت و جسارت مدير يا استاندار جهت اخذ تصميم گيري در شرايط خاص و بحراني بيشتر خواهد شد. در يک کلام، اساساً بايد از منظر خدمت به مردم نگاه کنيم، نه از منظر قدرت.»
استاندار پيشين يزد يکي از موفقيت‌هاي خويش را تعامل درست با مردم و آزادي اهل رسانه در استان برشمرد و گفت: «در زمان تصدي استانداري همه رسانه‌ها را آزاد گذاشتيم تا آزادانه مسائل و مشکلات و چالش هاي مديريتي و استاني را بازگو نمايند و گفتم افکار و نظرسنجي عمومي مي تواند ملاک عمل ما باشد. راستي‌آزمايي اين نظرسنجي ها را مي توان با وجود افرادِ امين و صادقي که در اقشار گوناگون استان حضور دارند و همچنين اهالي رسانه متوجه شد. در حل بسياري از مسائل استاني - به جز مسائل سياسي و امنيتي به خاطر حفظ و رعايت ابعادي ويژه- با ايجاد جلسه هاي مشورتي با نخبگان و اهل فن و مديران و کارکنان با تجربه در زماني کوتاه بيشترين بازدهي را شاهد بوديم.»
ميرمحمدي در پايان اين نشست ضمن برشماري ويژگي‌هاي شاخص استاندار مطلوب بيان داشت: «به طور خلاصه برخي ويژگي هاي شاخص را مي توان اين گونه برشمرد: داشتن پشتوانه تجربه لازم؛ داشتن پشتوانه علمي و فرهنگي؛ نگاه علمي به امور؛ برنامه محور بودن؛ وسعت نظر؛ شجاعت و جسارت در تصميم گيري ها؛ بردباري و تحمل و داشتن سعه صدر؛ برخورد عقلاني با امور؛ دورانديشي و جامع نگري؛ برخورد پدرانه با مديران و کارکنان؛ نقدپذيري؛ استقبال از پرسشگري؛ سياستمدار بودن؛ توجه ويژه به نظم و انضباط.»
استاندار پيشين يزد در خاتمه به مديران جوانان توصيه هايي داشت: « شناخت از اوضاع درون و برون سازماني؛ احصاي چالش هاي مديريتي استان؛ بررسي راهکارهاي خلق فرصت با ظرفيت هاي جديد؛ برنامه ريزي براي حرکت در مسير چشم انداز؛ برنامه ريزي براي رفع مشکلات و چالش ها؛ ارتباط صميمانه با همکاران و مديران؛ احترام به حقوق شهروندي و آزادي بيان؛ اتکا به خداوند باري تعالي؛ افکار سنجي از طريق نيروهاي خبره؛ ارتباط مستمر با مردم؛ ارتباط با مسئولان و مديران دستگاه ها و اخذ مشورت از اقشار گوناگون و نخبگان متخصصان در روبارويي با مسائل.»
ميرمحمدي در فرجام سخن خويش، انتقاد پذيري را سرلوحه کار استاندارد دانست گفت: «انتقاد پذيري سرلوحه کار استاندار بايد باشد. هميشه حق را بايد بگويد و با سعه صدر، پذيراي انتقاد ديگران باشد و به همه اقشار احترام بگذارد و نظر ارباب رجوع را همواره گرامي بدارد.»


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار