* *

استقبال وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از دوره آموزشي آداب و اسرار نماز
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: دوره آموزشي «آداب و اسرار نماز» با حضور150 فراگير از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از روز شنبه 18 تا جمعه 24 ارديبهشت ماه 1400، از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)  به صورت شبانه روزي در حال برگزار است.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار