* *

برگزاري کلاس هاي توسعه شايستگي عمومي مديران
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: در اين هفته، کلاس هاي مجازي توسعه شايستگي عمومي مديران از روز شنبه 18 ارديبهشت ماه تا دوشنبه 20 ارديبهشت ماه 1400، شش کلاس با عنوان هاي «تفکر تحليلي و حل مساله: مديريت تعارض1و2»، «مهارتهاي ارتباطي: فن نوشتن، بيان و گوش دادن فعال1و2»، «تفکر تحليلي و حل مساله: خلاقيت و حل مساله1و2»، با حضور فراگيراني از دستگاه هاي اجرايي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)  برگزار گرديد.
گفتني است در روز شنبه و يکشنبه 18 و19 ارديبهشت ماه از ساعت 9 تا 13 کلاس تفکر تحليلي و حل مساله: مديريت تعارض» با تدريس خانم موحدي منصور براي 68 فراگير ارائه شد. همچنين در روز دوشنبه 20 ارديبهشت ماه 1400 کلاس «تفکر تحليلي و حل مساله: خلاقيت و حل مساله»، با بيان خانم افشم از ساعت 9 تا 13براي 72 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور به اجرا درآمد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار