* *

ضبط برنامه رفتار سازماني با حضور دکتر فاني
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: ضبط برنامه «رفتار سازماني» روز دوشنبه 13 ارديبهشت ماه 1400 از ساعت 9 تا 13 با بيان دکتر فاني براي ارائه به فراگيراني از کارکنان و مديران نظام اداري کشور در استوديو مرکز آموزش مديريت دولتي صورت پذيرفت. 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار