* *

حضور مديران بنياد شهيد و امور ايثارگران در آزمونهاي الکترونيکي مرکز
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: در هفته جاري، جمعي از مديران بنياد شهيد و امور ايثارگران در دو آزمون الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي شرکت جستند. در آزمون الکترونيکي «انگيزش در کار»، 6 نفر از مديران پايه و در آزمون الکترونيکي «مباني خط مشي گذاري» 12 نفر از مديران مياني بنياد شهيد و امور ايثارگران از طريق سامانه جامع آزمون‌هاي الکترونيکي مرکز  به نشاني (azmoon.smtc.ac.ir) به صورت شبانه روزي از روز شنبه 11 ارديبهشت تا روز جمعه 17 ارديبهشت ماه 1400حضور دارند.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار