* *

استقبال دستگاه ها و برگزاري کلاس زندۀ (live) با عنوان ظرفيت سازي براي کوچک سازي در هفته دوم ارديبهشت ماه
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس زنده « ظرفيت سازي براي کوچک سازي »، از مجموعه دور ه هاي  آموزشي حين انتصاب مديران مياني و  از دوره هاي مورد نياز سازمان ها دولتي کشور با استقبال مديران شرکت زير ساخت و شرکت توانير و ديگر دستگاه هاي اجرايي،  با تدريس آقاي دکتر شيخ بگلو در روز يکشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه 1400 با حضور 108 نفر فراگير از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir) برگزار گرديد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰