* *

مرکز آموزش مديريت دولتي همزمان با روز ملي منابع انساني برگزار کرد:
نشست تخصصي «نقش سرمايه انساني در رشد و توسعه سازمان‌ها»
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: همزمان با روز ملي منابع انساني، اولين نشست تخصصي با عنوان «نقش سرمايه انساني در رشد و توسعه سازمان‌ها» با هدف افزايش بينش مديران دستگاه‌هاي اجرايي و شکوفايي توانمندي‌هاي نهفته کارکنان در مسير تعالي سازماني براي کليه مديران و کارکنان دولت، صبح روز چهارشنبه 25 فروردين ماه 1400 از ساعت 10 تا 12 به صورت برخط (آنلاين) و با سخنراني دکتر صدرالدين صدري نوش آبادي، معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي کشور در سالن ولايت مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار گرديد.
دکتر صدري ضمن تبريک فرارسيدن ماه مبارک رمضان، روز 25 فروردين، روز ملي منابع انساني را گراميداشت و اين روز را براي همه کارکنان و مديران نظام اداري کشور خجسته و فرخنده برشمرد و گفت: بي‌شک يکي از ملزومات دستيابي به اهداف استراتژيک هر سازمان، شايستگي و کارآمدي سرمايه انساني است که رکن اصلي تحولات سازمان و زيربناي اساسي توسعه محسوب مي‌شود. لذا نقش انسان به عنوان عاملي حياتي و راهبردي در بقاي سازمان، بسيار مشهود است.
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي کشور در ادامه افزود: ارزش هاي سازماني مؤثر در حفظ جايگاه سازمانها و مولد مزيت رقابتي دو عامل است؛ نخست سرمايه هاي فکري و دوم سرمايه هاي مادي. آنچه بيشتر مدنظر ماست، سرمايه هاي فکري را دربرمي گيرد که شامل سرمايه ارتباطي، سرمايه ساختاري و سرمايه هاي انساني است. رهبري، مديريت، منابع انساني، پايش يادگيري و پايداري در حوزۀ سرمايه انساني قرار دارند.
دکتر صدري با تأکيد بر اينکه محور تغيير جهان آينده بر اساس «سرمايه هاي غيرملموس» رقم خواهد خورد، بيان داشت: تلاش مي شود در آينده اي نزديک، انسان به عنوان يک عامل انجام کارها ، در داخل يک زنجيره قرار گيرد و خرده کارهايي را که ماشين توان انجام آن را ندارد، انجام دهد و ماشين هوشمند به انسان در انجام دادن کارها کمک خواهد کرد! اين تصويري از آينده کاري است که در آن هوشمندي و علم داده از اهميت ويژه اي برخوردار است.
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي کشور با طرح اين سوالي «آيا در سازمانهاي آينده نقش منابع انساني کمرنگ مي شود؟» اظهار داشت: نفرين اودين نام مرگ عجيبي است که در خواب نوعي اختلال در دستگاه عصبي خودکار ايجاد مي شود که مغز فراموش مي کند ريه ها را به تنفس وادارد و فرد بر اثر غفلت مغز مي ميرد. عدم ارتباط و غفلت مغز هرچند بسيار محدود باعث نابودي کل آناتومي مي گردد. مديران منابع انساني عامل اساسي ارتباط اثربخش در سازمان بوده و منابع انساني شريان حياتي سازمان؛ اگر مديريت منابع انساني نتواند منابع انساني سازمان را با تغييرات همگام کند، بي شک دچار نفرين اودين شده و نتيجه آن اثرات مخرب بر کارکنان و در نتيجه نقش آن رفته رفته کمرنگ و کمرنگ تر خواهد شد.
دکتر صدري همچنين با اشاره به مديريت منابع انساني در سازمانهاي امروز گفت: مديريت منابع انساني براي حفظ جايگاه و يا بهبود مزيت رقابتي سازمان خود در آينده همواره بايد به سه اقدام اساسي در حوزه منابع انساني اهتمام ورزند:
 اول: توانمندي سازي مستمر منابع انساني و تسهيل دستيابي وي به دانش هاي سازماني نوين و نوظهور براي انجام وظايف و فعاليت هاي خود متناسب با تغييرات آينده جهاني و مخصوصاً مواجهه با شگفتي سازها؛ اين اقدام را در واقع اهتمام به افزايش قدرت يادگيري سازماني مي نامند.
دوم: يک پارچه سازي سرمايه‌هاي سازمان
سوم: ايجاد توانايي کنار گذاشتن آگاهانه برخي موقعيت ها، اطلاعات و دانش سازماني و جايگزيني موقعيت ها، اطلاعات و دانش جديد که اين بخش را قدرت فراموشي سازماني مي نامند.
 
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي کشور در ادامه با بسط معناي فراموشي در سازمان افزود: فراموشي در سازمان را مي توان پيامد مجموعه اقدامات درون سازماني و يا برون سازماني دانست که در آن يک سازمان آگاهانه يا ناآگاهانه بخشي از داده ها، اطلاعات و دانش موجود خود را از دست مي دهد. فراموشي سازماني در معناي آگاهانه و مثبت، به حذف دانش منسوخ شده و ناکارامد در يک سازمان اشاره دارد. به عبارت ديگر، مجموعه فرايندهايي که بواسطه آنها يک سازمان  داده ها، اطلاعات و دانش غير لازم را حذف و از نابودي داده ها، اطلاعات، دانش  مفيد سازمان جلوگيري مي کند.
دکتر صدرالدين صدري در فرجام سخن بيان داشت که براي اينکه سازمانها دچار مرگ اودين نشوند بايد سريعاً گفتمان در حوزه مديريت منابع انساني سازمانها با مشاهدۀ نشانک هاي ضعيف براي تغييرات متناسب با آن تغيير نمايند. به عنوان مثال: اگر تا پيش از فراگيري کرونا (شگفتي ساز قرن) واحد منابع انساني وظيفه داشت تا از هويّت، عزّت، معيشت و کرامت کارکنان صيانت کند، با فراگيري بيماري صيانت از جان کارکنان نيز بر آن افزوده شده و بر اين اساس گفتمان مديريت منابع انساني بايد به سوي دورکاري، مجازي سازي امور، ديجيتالي کردن کارها تغيير کند. در غير اين صورت، اضمحلال منابع انساني دور از ذهن نخواهد بود.
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار