* *

قابل توجه معرفي شدگان مرحله دوم مصاحبه استخدامي مرکز آموزش مديريت دولتي
پيرو اطلاعيه شماره 1 به اطلاع آن دسته از افرادي که از طريق سايت سازمان سنجش براي مرحله دوم(مصاحبه) معرفي شده اند، مي رساند:
داوطلباني که اطلاعات خود اظهاري و مدارک و مستندات آنان توسط دستگاه تاييد گرديده است و از طريق سايت سازمان سنجش براي مرحله دوم (مصاحبه) معرفي شده اند؛ موظفند جهت شرکت در مصاحبه استخدامي با به همراه داشتن اصل و کپي مدارک ذيل و طبق برنامه زمانبندي اعلام شده به آدرس: تهران، خيابان کريم‌خان ‌زند، خيابان استاد نجات-‌اللهي شمالي، انتهاي کوچه زبرجد ، پلاک 2، مراجعه نمايند.
 
1- داوطلباني که داراي رتبه اول تا سوم در مقطع تحصيلي بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود را دارا مي باشند، کارنامه تحصيلي خود که رتبه داوطلب در آن ذکر شده و يا گواهي معتبر از دانشگاه را ارائه نمايند. 
2- برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي، ارائه گواهي معتبر از برگزار کنندگان المپيادهاي علمي دانشجويي ضروري مي باشد.  
3- مقالات علمي ـ پژوهشي و علمي ـ ترويجي(نشريات داخلي و خارجي معتبر)
4- مقالات چاپ شده در کنفرانس ها و همايش هاي معتبر ملي نمايه شده در ISC و يا CIVILICA و همايش هاي بين المللي 
5- کتاب تاليفي يا ترجمه 
6- ثبت اختراع، گواهي ثبت اختراع مورد تأييد مراجع ذيصلاح(سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و يا بنياد ملي نخبگان)
7- کسب مقام در المپياد هاي علمي، جشنواره هاي معتبر علمي (خوارزمي ، جوان خوارزمي ، رازي و فارابي) و فناوري، هنري، فرهنگي و ادبي، ديني، رسانه، کودکان و نوجوانان، زنان، دولت و نهادها، سينمايي
8- مدرک زبان معتبر (IELTS ,{IBT,PBT,CBT}TOLIMO, MSRT, TOFEL)
9- گواهينامه بين المللي کاربري کامپيوتر(ICDL) 
10- ا رائه مدرک معتبر نرم افزار تخصصي مرتبط با شغل 
11-ارائه کارنامه صادر شده داوطلب توسط سازمان سنجش در مرحله مصاحبه.
 
• عدم مراجعه در موعد مقرر براي انجام مصاحبه استخدامي به منزله انصراف از ادامه روند استخدامي تلقي گرديده و داوطلب حق هيچگونه اعتراضي در اين خصوص نخواهد داشت.
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار