* *

مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي نمايد
نشست تخصصي "نقش منابع انساني در رشد و توسعه سازمان "

بي شک يکي از ملزومات دستيابي به اهداف استراتژيک هر سازمان، شايستگي و کارآمدي سرمايه انساني است که رکن اصلي تحولات سازمان و زير بناي اساسي توسعه محسوب مي شود. لذا نقش انسان به عنوان عاملي حياتي و راهبردي در بقاي سازمان، بسيار مشهود است.
  ضمن تبريک سال نو و تشکر از همراهي مستمر دستگاه هاي اجرايي در سال گذشته، اين مرکز در نظر دارد به مناسب 25  فروردين روز ملي منابع انساني نشست تخصصي با عنوان " نقش منابع انساني در رشد و توسعه سازمان ها" را با هدف افزايش بينش مديران دستگاههاي اجرايي و شکوفايي توانمندي هاي نهفته کارکنان در مسير تعالي سازماني، با حضور يکي از اساتيد مجرب مديريت منابع انساني در روز چهارشنبه 1400/01/25 از ساعت 10 تا 12 به صورت برخط برگزار نمايد.
علاقمندان می توانند بمنظور ثبت‌نام و اعلام حضور در نشست مذکور به نشاني http://tclms.smtc.ac.ir مراجعه و يا در صورت لزوم براي دريافت هرگونه اطلاعات موردنياز با تلفن¬ 42501552 و42501522  تماس حاصل نمايند.
         


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار