* *

مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي کند
مرحله اول دوره هاي آموزشي مديران و کارکنان دولت در قالب کلاس زنده (Live)

با تبريک فرا رسيدن سال نو و تشکر و قدرداني از تلاش و همت سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي در سال گذشته و کسب موفقيت هاي قابل توجه در امر آموزش کارکنان و مديران دولت با وجود شرايط ناپايدار ناشي از ويروس کرونا؛ اميد است به ياري خداوند متعال و همراهي متوليان توسعه منابع انساني در دستگاه ها و سازمان ها، سال جاري توفيقات فزون تري در امر توسعه کيفيت و اثربخشي آموزش کسب نماييم. در اولين گام، مرکز آموزش دولتي در نظر دارد؛ مرحله اول دوره هاي آموزشي مديران و کارکنان دولت را در قالب کلاس زنده (Live) از طريق سامانه و برنامه کاربردي (اپليکيشن) آموزش هاي الکترونيکي مرکز به نشاني https://Lms.smtc.ac.ir مطابق برنامه زير اجرا نمايد:

عنوان دوره

ساعت دوره

سطح فراگیران

تاریخ اجرا

ساعت شروع

ساعت پایان

تعداد جلسات

شهریه دوره

(ریال)

سازماندهی

6

مدیران پایه

1400/1/29

1400/1/31

9

12

2

840.000

نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

8

مدیران پایه

1400/2/5

1400/2/7

9

13

2

1.120.000

ظرفیت سازی برای کوچک سازی

4

مدیران میانی

1400/2/12

9

13

1

560.000

خلاقیت و نوآوری (فردی)

6

مدیران پایه

1400/2/19

1400/2/21

9

12

2

840.000

فرآیند و فنون تصمیم گیری

6

مدیران پایه

1400/2/26

1400/2/28

9

12

2

840.000

مدیریت سرمایه اجتماعی

6

مدیران ارشد

1400/2/27

1400/2/29

9

12

2

840.000

مدیریت استرس(بهداشت روانی کارکنان)

6

مدیران پایه

1400/3/2

1400/3/4

9

12

2

840.000

مدیریت رفتار سازمانی

12

مدیران پایه

1400/3/3

1400/3/5

1400/3/9

9

13

3

1.680.000

آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت

6

شغلی

(مشترک اداری)

1400/3/10

1400/3/12

9

12

2

840.000

فنون سنجش و ارزیابی عملکرد

12

مدیران پایه

1400/3/11

1400/3/17

1400/3/19

9

13

3

1.680.000

انگیزش در کار

8

مدیران پایه

1400/3/23

1400/3/25

9

13

2

1.120.000

​​


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار