* *

توليد محتوا در استوديوي درياي مرکز
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: با آغاز بهار و از سرگيري فعاليت‌هاي آموزشي مرکز در زمينه توليد محتوا، در روز شنبه 14 فروردين ماه سال 1400، محتواي برنامه «روانشناسي ارتباطات» و در روز دوشنبه 16 فروردين ماه، محتواي برنامه «زبان بدن و ارتباطات بين فردي» از ساعت 8 تا 12 در استوديوي درياي مرکز آموزش مديريت دولتي توليد گرديد. اين برنامه ها به صورت محتواي متناسب با دوره هاي گوناگون آموزشي مرکز از طريق درگاه‌هاي مرکز براي فراگيران و علاقه مندان ارائه خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار