* *

برگزاري دوره آموزشي آئين دادرسي کيفري توسط مديريت آموزش و پژوهش استان هرمزگان

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان هرمزگان، دوره ي آموزشي « آئين دادرسي      کيفري»، از دوره هاي شغلي براي کليه پست ها ، به مدت 12 ساعت با هدف: آﺷﻨﺎﯾﯽ با آخرين تحولات قوانين و مقررات مربوط به آئين دادرسي کيفري، برگزار گرديد. 
در اين دوره ي آموزشي مواردي نظير:
 1-تعريف و هدف آئين دادرسي کيفري 2- منابع آئين دادرسي کيفري 3- نظام هاي آئين دادرسي کيفري 4- دادرسي کيفري(مفاهيم کلي، مراحل و اصول کلي دادرسي ) 5- ادله اثبات دعوي در دادگاه مدني 6- احراز اثبات دعوي در دادگاه مدني 7- سازمان ، تشکيلات و صلاحيت دادسرا 8- سازمان، تشکيلات و صلاحيت دادگاه عمومي کيفري تدريس شد.

در اين دوره تعداد 44 نفر از کارکنان و مديران حضور داشتند که از اين تعداد:  9  نفر مدير پايه، 4 نفر مدير مياني، 1 نفر مدير عملياتي  و 30 نفر کارمند بودند. همچنين به لحاظ جنسيت، از اين تعداد  16  نفر زن و   28  نفر مرد بودند.  


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار