* *

مديريت آموزش و پژوهش استان سمنان برگزار کرد
دوره غيرحضوري ارزشيابي اثربخشي برنامه هاي آموزشي ( الگوي کرک پاتريک)

به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان ، دوره ي ارزشيابي اثربخشي برنامه هاي آموزشي ( الگوي کرک پاتريک ) با رويکرد ارزيابي عملکرد ( فنون سنجش )، با حضور کارکنان دستگاه هاي اجرايي استان سمنان به مدت چهار روز؛ در روزهاي 26 ، 28 بهمن و 3، 5 اسفند ماه سال 1399 ،  بصورت آنلاين برگزار گرديد.
 در پايان اين دوره ي 18 ساعت شغلي ، هر يک از فراگيران به همراه مدرس دوره، به پرسش و پاسخ در رابطه با مباحث الگوي کرک پاتريک و همچنين مزايا و فوايد ارزشيابي آموزشي پرداختند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار