* *

برگزاري کلاس زندۀ تيم سازي و شيوۀ کارگروهي
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس زندۀ تيم سازي و شيوه کارگروهي ويژه مديران پايه، در روز شنبه 23 اسفندماه 1399 از ساعت 9 تا 12، با بيان و تدريس سرکار خانم حسن وند براي 236 فراگير از مديران پايه دستگاه هاي اجرايي کشور، از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)  برگزار گرديد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار