* *

دو روز انتظار تا آغاز همايش ملي فرصت ها و ضرورت هاي آموزش مجازي
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: همايش ملي فرصت ها و ضرورت هاي آموزش مجازي در روزهاي پاياني انتظار به سرمي برد و تا دو روز ديگر، اين همايش به صورت برخط (آنلاين) و با حضور بيش از 400 نفر از استادان، دانشجويان، پژوهشگران و مديران و کارکنان نظام اداري کشور در روز چهارشنبه ٢٠ اسفندماه ١٣٩٩ در سالن ولايت ساختمان زبرجد مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي‌شود.
محققان و پژوهشگران براي اين همايش، بيش از 72 مقاله در محورهاي تعيين شده به صورت الکترونيکي و از طريق پرتال همايش‌هاي مرکز آموزش مديريت دولتي (conference.smtc.ac.ir) به دبيرخانه همايش ارسال کرده اند. برخي از محورهاي مورد بحث در اين همايش عبارت است از: «ضرورت آموزش‌هاي الکترونيکي در سازمان‌ها و نهادها در عصر کرونا؛ راهبردهاي سازمان‌ها و نهادها در آموزش‌هاي حضوري و الکترونيکي در عصر کرونا؛ تجارب سازمان‌ها و نهادها و مراکز آموزشي در ارائه خدمات آموزش‌هاي الکترونيکي در کشور؛ الگوهاي طراحي دوره‌هاي آموزشي الکترونيکي؛ روش‌هاي ارائه آموزش‌هاي الکترونيکي؛ ظرفيت‌هاي آموزش و يادگيري الکترونيکي در کشور؛ طراحي محتواي الکترونيکي و ابزارهاي تعاملي در آموزش‌هاي نوظهور در عصر کرونا؛ الزامات کيفيت بخشي به آموزش الکترونيکي؛ چالش‌هاي ارزيابي اثربخشي آموزش‌هاي الکترونيکي و تجارب کشورها در آموزش‌هاي الکترونيکي در عصر کرونا»
در پايان بايد گفت که مرکز آموزش مديريت دولتي با برگزاري همايش ملي(آنلاين) ضرورت ها و فرصت هاي آموزش مجازي، در تلاش است تا هم پايه هاي نظري گسترش آموزش مجازي را هر چه بيشتر تثبيت نمايد و هم از تجارب و انديشه صاحب نظران بهره مند گرد

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار