* *

برگزاري دوره آموزشي امنيت و حفاظت اطلاعات توسط مديريت آموزش و پژوهش استان هرمزگان

 به گزارش مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان هرمزگان، دوره آموزشي « امنيت و حفاظت اطلاعات»،  ويژه کارکنان استانداري ، با هدف حفاظت اطلاعات به فرآيند ها و ابزارهايي که براي محافظت از اطلاعات حساس در کسب و کار در برابر اصلاح اختلال تخريب و بازرسي طراحي شده اند ، در محل آن دستگاه برگزار گرديد.      
در اين دوره تعداد 63 نفر از کارکنان و مديران آن اداره کل حضور داشتند که از اين تعداد 11 نفر مدير مياني ، 14 نفر مدير پايه، 2 نفر مدير عملياتي و 36 نفر کارمند بودند، همچنين به لحاظ جنسيت، از اين تعداد 13 نفر زن و 50 نفر مرد بودند.  

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار