* *

قابل توجه داوطلبين جذب اعضاي هيات علمي

بدين وسيله به اطلاع داوطلبين محترم جذب هيات علمي مرکز آموزش مديريت دولتي مي رساند: جهت بررسي مدارک، کليه سوابق و مستندات اعم از آموزشي، پژوهشي و ... با دسته بندي هر بخش در قالب يک فايل فشرده شده (zip) به آدرس الکترونيکي  jazb.smtc@gmail.com ارسال نموده و تاييديه فايل ارسالي را از شماره 42501000 داخلي 161 آقاي مرادي دريافت نمائيد.
**لازم به ذکر است زمان ارسال مدارک تا پايان ساعت اداري روز يکشنبه مورخ 1399/12/17 مي باشد.

مدیریت منابع انسانی و اموراداری


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار