* *

سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز برگزار کرد:
دوره آموزشي «بهره‌‎وري سبز و تکنيک هزينه‌‎يابي جريان مواد(MFCA)» برگزار شد
چهارمین رویداد باشگاه دانش‌آموختگان APO در راستای تحقق اهداف «شبکه ملی بهره‌‎وری ایران» برگزار شد. در این رویداد که با همکاری مشترک سازمان ملی بهره‌‎وری ایران و مرکز آموزش مدیریت دولتی در بستر سامانه آموزش‌‎های الکترونیکی مرکز به شکل وبینار برگزار شد، موضوع «بهره‌‎وری سبز و تکنیک هزینه‌‎یابی جریان مواد(MFCA)» مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. ارائه‌کننده این دوره جناب آقای دکتر اسماعیل فاتحی‌‎فر«استاد تمام و رئیس مرکز تحقیقات بهره‌‎وری و توسعه پایدار دانشگاه صنعتی سهند تبریز» از اساتید بهره‌‎وری سبز سازمان بهره‌‎وری آسایی(APO) بودند. در این رویداد که بیش از 120 نفر از فراگیران حضور داشتند، مفاهیم استقرار روش نوین هزینه‌‎یابی جریان مواد (MFCA) برای کاهش ضایعات، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌‎وری، و همچنین  هزینه‌‎یابی جریان مواد و بهره‌‎وری سبز در بخش کشاورزی و شرکت‌‎های پتروشیمی ارائه شد. شایان‌ذکر است گواهینامه دوره، فیلم و فایل‌‎های ارائه این دوره طی 48 ساعت آینده از طریق سامانه آموزش‌‎های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برای علاقه‌مندان قابل مشاهده و بهره‌‎برداری است.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار