* *

برگزاري اولين دوره آموزشي تربيت مدرس توسط مرکز آموزش و پژوهش استان کهگيلويه و بوير احمد

اولين دوره آموزشي تربيت مدرس جهت دريافت مجوز تاييد صلاحيت تدريس در سال 1398، در چارچوب نحوه احراز صلاحيت تدريس و اجراي برنامه تربيت مدرسان دوره هاي آموزشي کارکنان دولت، در دي ماه  با حضور 46 نفر شرکت کننده برگزار گرديد . 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار