* *

سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز برگزار کرد:
کلاس زندۀ تکنولوژي آموزشي

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: روز يکشنبه دهم اسفندماه 1399، از مجموعه کلاس هاي زندۀ تربيت مدرس، کلاس «تکنولوژي آموزشي» با بيان و تدريس آقاي دکتر دهقاني از ساعت 8 تا 12 براي فراگيراني از شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)  برگزار شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار