* *

برگزاري مراسم تحليف و اداي سوگندنامه نيروهاي جديد الاستخدام

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: صبح شنبه نهم اسفندماه 1399، مراسم تحليف و اداي سوگندنامه نيروهاي جديدالاستخدام مرکز آموزش مديريت دولتي با حضور مهدي حسيني راد معاون آموزشي، سيدمحمود حاج اکبري معاون منابع انساني و پشتيباني و جمعي از مديران و کارکنان مرکز  در سالن ولايت ساختمان زبرجد برگزار گرديد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار