* *

آخرين نشست ارائه تجارب مديران در سال 1399

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: پانزدهمين نشست برخط ارائه تجارب مديران در سال جاري با هدف انتقال دانش و تجربه به مديران دستگاه‌هاي اجرايي و با حضور دکتر محمدمهدي مروج الشريعه استاندار پيشين خراسان جنوبي از ساعت 10 تا 12 روز شنبه نهم اسفند ماه 1399 در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد. 
در اين نشست، مروج الشريعه پيرامون استراتژي تمرکززدايي و الگوهاي برنامه ريزي منطقه اي، پتانسيل ها و مزيت هاي استان خراسان جنوبي و مؤلفه هاي مديريت بهينه سخن گفت و شرط يک استاندار موفق را صداقت، صراحت و صميمت دانست و راهکار برون رفت از بسياري از مشکلات گريبانگير استاني را پرهيز از داشتن نگاه تمرکزگرايي و دادن اختيار کافي به استاندار برشمرد. وي بيان داشت که راز پيشرفت و توسعه استانها، مشارکت حداکثري مردمي و شفافيت عملکردي در عرصه تصميم گيري و مديريت است.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار