* *

برگزاري دوره‌هاي آموزشي تربيت مدرس ويژه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران

براساس هماهنگي‌هاي صورت‌گرفته، فرايند احراز صلاحيت تدريس و برگزاري دوره‌هاي آموزشي تربيت مدرس براي مدرسان معرفي‌شده از سوي شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (250 نفر)، در چارچوب «دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت تدريس و اجراي برنامه تربيت مدرسان دوره‌هاي آموزشي کارکنان دولت»، موضوع بخشنامه شماره 464185 مورخ 1397/08/29، از روز شنبه مورخ 1399/08/17 آغاز شد.
فرايند اجرايي برنامه مذکور در قالب 5 مرحله به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي گرديد که در هر مرحله، از مجموع 5 عنوان دوره آموزشي تربيت مدرس، 3 عنوان (24 ساعت) به‌صورت کلاس زنده (Live) و 2 عنوان (8 ساعت) در قالب دوره آفلاين از طريق سامانه آموزش‌هاي الکترونيکي مرکز به‌نشاني https://lms.smtc.ac.ir برگزار شده يا خواهد شد.
همچنين در صورت نياز، اجراي برنامه‌ها در سال آينده نيز ادامه خواهد يافت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار