* *

برگزاري کلاس هاي زندۀ توسعه شايستگي عمومي مديران

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: در روزهاي شنبه و يکشنبه 2 و 3 اسفندماه 1399، کلاس هاي زندۀ توسعه شايستگي عمومي مديران، شش کلاس با عنوان هاي «نوجويي و تفکر خلاق: تدوين و پيادهسازي استراتژي کارآفرينانه»، «تفکر تحليلي و حل مساله: تجزيه و تحليل سيستمها و روشها 1 و 2»، «پاسخگويي: پاسخگويي و استانداردهاي آن» و «نظارت و کنترل تا حصول نتيجه: توانمندسازي منابع انساني» با حضور فراگيراني از دستگاه هاي اجرايي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)  برگزار گرديد.
گفتني است در روز شنبه دوم اسفندماه سال جاري، کلاس زندۀ «تعهد و تعلق سازماني: اخلاق حرفه اي» ويژه فراگيراني از شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي از ساعت 13 الي 17 از طريق همين سامانه برگزار شد.

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار