* *

دکتر جهانگيري:
مهلت ارسال مقالات همايش ملي «فرصت ها و ضرورت هاي آموزش مجازي» تمديد شد

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: دکتر شهناز جهانگيري معاون پژوهشي مرکز آموزش مديريت دولتي با اعلام تمديد مهلت ارسال مقالات همايش ملي «فرصت‌ها و ضرورت‌هاي آموزش مجازي» تا 15 اسفندماه 1399، گفت: ابعاد و زواياي مثبت آموزش مجازي که برآيندهايي چون عموميّت و فراگيري گسترده، تمرکز بر ديدگاه جامع در يادگيري، صرفه جويي هزينه‌هاي آموزشي، دسترسي سريع و آسان به منابع آموزشي و تحقق آرمان عدالت در امر خطير و حساس آموزش را به همراه داشته است، زمينه‌هاي بسيار جدي از توجه روزافزون و جديِ مبادي انديشه و تصميم سازي در گسترش و توسعه اين امر مهم را بوجود آورده است.» 
وي در ادامه ضمن تأکيد بر سيستم هاي آموزش الکترونيک و از راه دور مراکز آموزشي اظهار داشت: «تبيين مسير علمي و عملي اين روش آموزشي که به ويژه در ماه‌هاي اخير، تحت تأثير ويروس کوويد 19 سيستم‌هاي آموزش الکترونيک و از راه دور مراکز آموزشي را بيش از هر زمان ديگري، فعال نموده است، ضرورت غير قابل انکاري است که بايستي در محافل علمي و تجربي بيشتر بدان پرداخت و آموخت. از همين رو، شناخت فرصت‌ها، راهبردها، ضرورت‌ها و پيشران‌هاي موجود در آموزش مجازي، مرکز آموزش مديريت دولتي که خود متولي آموزش‌هاي مجازي به ويژه براي مديران و کارکنان دولت است، برآن داشته است تا همايش ملي «فرصت‌ها و ضرورت‌هاي آموزش مجازي» را  در تاريخ 20 اسفندماه سال جاري برگزار نمايد.»
معاون پژوهشي مرکز آموزش مديريت دولتي به شرايط فراخوان اين همايش نيز اشاره کرد و افزود: «محققان و پژوهشگران مي‌توانند در زمينه‌هاي مشخص شده همايش، مقالات خود را براي شرکت در آن به صورت الکترونيکي و از طريق پرتال همايش‌هاي مرکز آموزش مديريت دولتي (conference.smtc.ac.ir) به دبيرخانه همايش ارسال نمايند».
دکتر شهناز جهانگيري در خاتمه سخن به برخي از محورهاي مورد بحث در اين همايش اشاره کرد: «ضرورت آموزش‌هاي الکترونيکي در سازمان‌ها و نهادها در عصر کرونا؛ راهبردهاي سازمان‌ها و نهادها در آموزش‌هاي حضوري و الکترونيکي در عصر کرونا؛ تجارب سازمان‌ها و نهادها و مراکز آموزشي در ارائه خدمات آموزش‌هاي الکترونيکي در کشور؛ الگوهاي طراحي دوره‌هاي آموزشي الکترونيکي؛ روش‌هاي ارائه آموزش‌هاي الکترونيکي؛ ظرفيت‌هاي آموزش و يادگيري الکترونيکي در کشور؛ طراحي محتواي الکترونيکي و ابزارهاي تعاملي در آموزش‌هاي نوظهور در عصر کرونا؛ الزامات کيفيت بخشي به آموزش الکترونيکي؛ چالش‌هاي ارزيابي اثربخشي آموزش‌هاي الکترونيکي و تجارب کشورها در آموزش‌هاي الکترونيکي در عصر کرونا»
گفتني است اين همايش به صورت آنلاين (برخط) در تاريخ 20 اسفند ماه 1399 در محل مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود و مهلت ارسال مقالات تا 15 اسفند 1399 تمديد شده است.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار