* *

مرکز آموزش مديريت دولتي مؤسسه برتر در حوزه آموزش و توسعه

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: هشتمين کنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني با موضوع «آموزش و توسعه منابع انساني در عصر کرونا» توسط انجمن علمي آموزش و توسعه منابع انساني؛ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مؤسسه يادگيري EduTech Network کشور سوئد، با همکاري مراکز دانشگاهي، صنعتي و اداري کشور از تاريخ ۲۸ بهمن ماه الي ۲ اسفندماه، به صورت آنلاين، برگزار  شد.
روزهاي سه شنبه و چهارشنبه، به تاريخ ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه سال جاري، اختصاص به سخنراني اساتيد دانشگاهي، مديران و صاحبنظران اين حوزه داشت که وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري، دکتر منصور غلامي، روز سه شنبه ٢٨ بهمن ماه به عنوان سخنران  اين کنفرانس را افتتاح نمودند.
 رياست محترم مرکز آموزش مديريت دولتي، دکتر زهرا احمدي پور، از ساعت ۸:۳۰ الي ۹ صبح روز چهارشنبه، ۲۹ بهمن ماه به عنوان نخستين سخنران روز دوم، به ايراد بيانات خويش  پرداختند.
سياستگذاري آموزشي در مسير تاب آوري اداري در شرايط کرونا عنوان سخنراني خانم دکتر زهرا احمدي پور، در اين همايش ملي بود که حکايت از نگرش استراتژيک و اقدامات زيرساختي مرکز آموزش مديريت دولتي، در مسير فراهم نمودن بستر مناسب براي آموزش هاي الکترونيکي، در سال هاي پيشاکرونايي ۹۷ و ۹۸ و تأثير مثبت اين تشخيص و اقدامات به هنگام، در دوران شيوع کرونا دارد.
ايشان اشاره کردند ويروس کرونا با هجوم بي امان خود، تمام ساحت هاي حيات بشري را متأثر از خويش کرد و بسياري از سازمان هاي اجرايي و نهادهاي آموزشي، بدليل فقدان زيرساخت هاي متناسب با اين پاندمي، در انجام فعاليت ها و ارائه خدماتشان دچار مشکل شدند. در ادامه ايشان ضمن ارائه تجارب مرکز آموزش مديريت دولتي، در خصوص چگونگي تمهيد مکانيسم هاي آموزش هاي غيرحضوري نظام اداري و اثربخشي و بازدهي غيرقابل اغماض آن در سال ۱۳۹۹، بيان کردند تجربه مرکز آموزش مديريت دولتي مي تواند براي تمامي سازمان ها قابل توجه باشد، چرا که بي شک، مرکز آموزش مديريت دولتي، از اعلي مصاديق سياستگذاري درست و تحقق تاب آوري سازماني، در دوران بحراني شيوع ويروس کرونا در کشور است.
در پايان اين کنفرانس به دليل مجموعه اقدامات و دستاوردهاي مرکز آموزش مديريت دولتي؛ مرکز آموزش مديريت دولتي به عنوان يکي از مؤسسات برتر در حوزه آموزش و توسعه نيروي انساني شناخته ‌شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار