* *

برگزاري دوره‌هاي آموزشي تربيت مدرس ويژه سازمان بيمه سلامت ايران
در چارچوب «دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت تدريس و اجراي برنامه تربيت مدرسان دوره‌هاي آموزشي کارکنان دولت»، موضوع بخشنامه شماره 464185 مورخ 29/08/1397، دوره‌هاي آموزشي تربيت مدرس با حضور 18 نفر از کارشناسان و مديران ستادي و استاني سازمان بيمه سلامت ايران، از روز يکشنبه مورخ 1399/11/05 به مدت 4 روز به صورت حضوري و با رعايت شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي در محل سازمان مذکور برگزار شد.
لازم به ذکر است، مرحله نخست دوره‌هاي يادشده در سال جاري، از پانزدهم تا هجدهم تيرماه اجرا شده و مرحله سوم نيز، براي روزهاي دهم تا سيزدهم اسفندماه برنامه‌ريزي شده است.
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار