* *

برگزاري دوره ي آموزشي خلاقيت و حل مسئله در استان هرمزگان

 به گزارش مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان هرمزگان، دوره ي آموزشي « خلاقيت و حل مسئله »، از دوره  هاي توانمندي هاي عمومي ، در تاريخ 6 بهمن ماه به مدت 8 ساعت با هدف: آشنايي با مهارت هاي حل مسئله معرفي مفاهيم پايه اي فرايند حل مسئله و روش ها و فنون حل مسئله به دو شکل تحليلي و خلاقانه  برگزار گرديد. 
در اين دوره ي آموزشي مورادي نظير:  مباني و مفاهيم اوليه - ضرورت و اهميت تفکر خلاق- تعاريف، مفاهيم و مباني حل مسئله و تصميم گيري  مهارت حل مسئله- روش هاي مختلف حل مسئله- فرآيند منطقي حل مسئله، تدريس شد.
در اين دوره تعداد 12 نفر از کارکنان و مديران حضور داشتند که از اين تعداد 1  نفر مدير پايه 1 نفر مدير عملياتي  و 9  نفر کارمند بودند. همچنين به لحاظ جنسيت، از اين تعداد  2  نفر زن  و  10  نفر مرد بودند.  


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار