* *

برگزاري کانون ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي در استان کرمان (مرحله 2)

کانون ارزيابي شايستگي عمومي مديران مرکز آموزش مديريت دولتي با حضور ارزيابان حرفه اي در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کرمان در تاريخ 19-20-21 در بهمن ماه سال جاري برگزارگرديد.
در اين کانون 36 نفر شرکت کننده از سازمانها و ادارت کل: جمع آوري و اموال تمليکي- فرهنگ و ارشاد اسلامي جنوب- نوسازي مداري- غله- شرکت آب منطقه اي- امور اقتصاد و دارايي- صنعت معدن تجارت – ورزش و جوانان- شهرداري باغين- بزنجان- بخشداري نريماشير – سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تفکيک 16 نفر در سطح پايه و 14 نفر در سطح مياني و 6 نفر در سطح ارشد توسط تيم ارزيابان مرکز مورد ارزيابي قرار گرفتند.


First First First First First First First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار