* *

فهرست کارگاه هاي پژوهش محور مرکز آموزش مديريت دولتي در بهمن و اسفند سال 1399

مرکز آموزش مديريت دولتي  به‌ منظور ارتقاي سطح دانش، بينش و مهارت کارکنان و مديران دولت، نسبت به طراحي، تدوين و اجراي کارگاه هاي پژوهش‌ محور با هدف توانمندسازي سرمايه انساني شاغل در نظام اداري به صورت بر خط (آنلاين) طبق جدول زمانبندي به شرح پيوست اقدام نموده است.
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر از نحوه برگزاري و ثبت نام، دبيرخانه اجرايي کارگاه ها با شماره تلفن 88957344 و دورنگار 88396519 تماس حاصل نمایند.

ردیف

عنوان کارگاه ها

مدت

شهریه (ریال)

زمان برگزاری

1

بررسی الزامات امنیتی در طراحی مراکز داده امن سازمانی با رویکرد پدافند غیرعامل

8 ساعت

1/500/000

1399/11/25

2

حفاظت الکترومغناطیسی از مراکز حیاتی حساس و مهم

8 ساعت

1/500/000

1399/11/26

3

مدیریت امنیت سایبری در زیرساختها

8 ساعت

1/500/000

1399/11/27

4

حفاظت از زیرساختهای حیاتی و اصول الزامات راهبردها و اقدامات اساسی

8 ساعت

1/500/000

1399/11/28

5

بررسی و ارائه روش های کاربردی امن سازی سیستم عامل و سیستم های شخصی

8 ساعت

1/500/000

1399/11/29

6

استرس شغلی و روشهای مقابله با آن

8 ساعت

1/500/000

1399/12/2

7

نگرش مدیریتی به کنترل عوامل مخاطره آمیز در محیط کار

8 ساعت

1/500/000

1399/12/3

8

ارزیابی استراتژیک اثرات زیست محیطی

8 ساعت

1/500/000

1399/12/4

9

کارگاه تخصصی اصول ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت کار

8 ساعت

1/500/000

1399/12/5

10

مدیریت واکنش در شرایط اضطراری و تجزیه و تحلیل فرآیند حوادث و بحران

8 ساعت

1/500/000

1399/12/6

11

ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی بافت ها، زیرساختهای شهری بر مبنای مدیریت بحران و تهدیدات احتمالی

8 ساعت

1/500/000

1399/12/9

12

پدافند غیرعامل با رویکرد پدافند مردم محور و فرهنگی

8 ساعت

1/500/000

1399/12/10

13

پدافند غیرعامل با رویکرد پدافند اقتصادی

8 ساعت

1/500/000

1399/12/11

14

پدافند فنی  مهندسی با رویکرد پدافند کالبدی (مکان یابی زیرساخت)

8 ساعت

1/500/000

1399/12/12

15

روشهای پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات بیولوژیکی -  شیمیایی و پرتوی

8 ساعت

1/500/000

1399/12/13

 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار