* *

مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي نمايد
مرحله هشتم دوره هاي آموزشي مديران و کارکنان دولت

 با عنایت به سیاست های دولت محترم در راستای توسعه دولت الکترونیک و تاکید بر ارائه و توسعه هر چه بیشتر خدمات بر خط و استقبال گسترده دستگاه های اجرایی؛ مرکز آموزش دولتی در نظر دارد مرحله هشتم دوره های آموزشی مدیران و کارکنان دولت را در قالب کلاس زنده (live) و از طریق سامانه و برنامه کاربردی ( اپلیکیشن) آموزش های الکترونیکی مرکز به نشانی http://Lms.smtc.ac.ir  مطابق برنامه زیر اجرا نماید.

عنوان دوره

ساعت دوره

سطح فراگیران

تاریخ اجرا

ساعت شروع

ساعت پایان

تعداد جلسات

شهریه دوره

 

تجزیه و تحلیل شغل با روش  ONET

 

8

آزاد

99/11/12

99/11/14

14

18

2

760/000ریال

مدیریت استراتژیک اطلاعات

8

مدیران میانی

99/11/13

99/11/19

9

13

2

920/000 ریال

مدیریت بحران

6

مدیران میانی و ارشد

99/11/13

99/11/15

9

13

2

690/000 ریال

فرایند و فنون تصمیم گیری (سازمانی)

9

مدیران میانی

99/11/18

99/11/20

9

13

2

1/035/000 ریال

طراحی ساختارهای سازمانی

8

مدیران میانی

99/11/18

99/11/21

9

13

2

920/000 ریال

اصول و مبانی مدیریت و سازمان

12

شغلی

99/11/19

99/11/20

99/11/21

14

18

3

1/140/000 ریال

بهسازی سازمانی

6

مدیران ارشد

99/11/20

99/11/21

9

12

2

690/000 ریال

مدیریت دولت الکترونیک

6

مدیران ارشد

99/11/26

99/11/27

9

12

2

690/000 ریال

مدیریت و برنامه ریزی پروژه

8

مدیران میانی

99/11/26

99/11/28

9

13

2

920/000 ریال

مدیریت کیفیت و فرایندهای سازمانی

6

مدیران میانی

99/12/2

99/12/3

9

12

2

690/000 ریال

فرهنگ و ساختار سازمانی

16

آزاد

99/12/3

99/12/5

99/12/1

99/12/12

14

18

4

1/520/000 ریال

امنیت کاربرد فناوری اطلاعات

(اکفا)

12

عمومی

(کلیه کارکنان)

99/12/9

99/12/10

99/12/13

9

13

3

1/140/000 ریال

مدیریت تعارض و فنون مذاکره

8

مدیران پایه

99/12/3

99/12/5

9

13

2

920/000 ریال

امنیت کاربرد فناوری اطلاعات

(اکفا)

12

عمومی

(کلیه کارکنان)

99/12/9

10/12/99

99/12/13

9

13

3

1/140/000 ریال

جانشین پروری

8

آزاد

99/12/12

99/12/18

14

18

2

760/000 ریال


 متقاضیان برای ثبت نام فردی به سامانه فوق الذکر مراجعه و در صورت تقاضای ثبت نام گروهی معرفی نامه سازمان متبوع را به شماره دور نگار 42501700 ارسال نمایید. در صورت نیاز به کسب راهنمایی و اطلاعات بیشتر شماره تلفن های 42501876، 42501862،42501874 کارشناسان مرکز آماده پاسخگویی می باشند.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار